fbpx
קרן השקעות – איך זה עובד?

קרן השקעות בנדל”ן הינה מודל השקעה אופטימלי עבור המשקיע שרוצה מצד אחד תשואות משמעותיות, ומצד שני, לא רוצה להיות מעורב יותר מדי בהשקעה, אלא מחפש “שהכסף יעבוד בשבילו”.

אם כבר הבנתם שאתם מחפשים השקעות כאלו – כאן תוכלו לקבל הסבר מקיף על מודל ההשקעה דרך קרן השקעות בנדל”ן

קרן השקעות בנדל”ן הינה בעצם גוף המקשר בין שני גורמים:
ביניכם – המשקיעים
לבין היזם – החברה או האדם שבפועל גורם לפרויקט הנדל”ני לקרות.

היזם תמיד יחפש כסף נוסף, כיוון שהצורך שלו הוא לייצר כמה שיותר פרויקטים במקביל, ולכן הוא צריך אתכם – המשקיעים.
אתם כמשקיעים רוצים שהכסף שלכם יניב תשואה מבלי שתצטרכו לעסוק ביזמות נדל”ן בפועל – לרכוש קרקעות, לבנות ולמכור נכסים.

למה צריך את הקרן שתקשר בין המשקיע ליזם?
הקרן הינה גוף מקצועי, שבה יושבים אנשי מקצוע, הן בתחום היזמות והנדל”ן, והן בתחומי ההשקעות והאנליזה. עבור המשקיע היא זו שמבצעת את כל העבודה:
• מאתרת יזמים ועסקאות טובות
• בודקת את אמינותו, ניסיונו ויושרו של היזם
• עורכת בדיקות נאותות על העסקה ויבחן את הכדאיות שלה
• עורכת בדיקות מקיפות על הנכס – שהוא נקי מחובות, מצב הרישום שלו תקין ועוד
• לאורך כל העסקה הקרן משגיחה על עבודת היזם ועל התקדמות הפרויקט ויכולה להגיב בכל רגע, כאשר הדברים לא הולכים כפי המתוכנן.
• לקרן יכולת מיקוח ויצירת הגנות מוסכמות מול היזם, בעוד שמשקיע פרטי בעל הון עצמי קטן לא יוכל לעשות זאת בעצמו
• לקרן גישה לעסקאות בסדרי גודל של מיליונים, כאשר משקיע קטן אין גישה לעסקאות מסוג זה
• לקרן זהות אינטרסים עם המשקיע, כיוון שהרווח שלה נובע מהרווח של המשקיעים, בזמן שבעמידה ישירה מול היזם, המשקיע חשוף כאשר עליו להתחלק ברווח עם היזם.

טיפים למשקיעים