fbpx
לתכנן

מניסיון העבודה הרב שלנו עם משקיעים ועם אנשים שמתעניינים בהשקעות, אנחנו רואים שההבדל בין אנשים שרק “עושים השקעות” לבין משקיעים הוא אחד בלבד. והוא כלל לא קשור להון ההתחלתי שיש לאדם.
ההבדל העיקרי הוא בכך שמשקיע פועל מתוך תכנית מוגדרת מראש, ואילו מי ש”עושה השקעות” לרוב לא מונחה ע”י מטרה מוגדרת ויורה לכל הכיוונים, ולכן גם היעדים והמטרות שהוא מצליח להשיג הן בהתאם.
ולכן, לאחר שדמיינתם מהו ה”קצת עושר” שהייתם רוצים, ולאחר שהבנתם בדיוק מה זה אומר במושגים של זמן וכסף הגיעה העת לבנות תכנית – שעיקרה – אילו השקעות עליכם לבצע כדי לצמצם את הפער בין העתיד שדמיינתם לעצמכם לבין המצב הנוכחי שלכם. השקעות מותאמות – הן השקעות שמשרתות את היעדים שלכם והן יהיו חלק מהתכנית.
השקעות שנראות “טובות” ו”נכונות” ו”מומלצות”, אבל לא באמת מקדמות אתכם אל העתיד אותו אתם רוצים, או מקדמות אבל לא בטווח הזמן בו רציתם להגיע אליו – אין סיבה לכלול אותן בתכנית.
מרכיב נוסף בתכנית הוא הקצב – קצב ההשקעות שלכם. הקצב מוכתב על-ידי המטרות ששמתם לעצמכם.
מטרות וחלומות גדולים לרוב יחייבו קצב השקעות גבוה יותר, פיזור גדול יותר ויצירתיות רבה ביצירת התכנית שלכם.
אז קדימה, הגדירו מהן ההשקעות שמתאימות לכם כדי להתקדם אל העתיד שדמיינתם, וצאו לדרך!

טיפים למשקיעים