איתור ובחינת הפרויקט

אנחנו עוסקים באיתור פרויקטים בעלי פוטנציאל השבחה גבוה, שעומדים בסטנדרטים שהצבנו בinvo. אנחנו לא מתפשרים על היזמים והפרויקטים בהם נשקיע ולכן מבצעים בדיקות קפדניות לכל יזם או פרויקט פוטנציאלים. בחינת היזמים והפרויקטים המוצעים נעשית בתהליך קפדני המושתת על מודלים שמטרתם לאמוד את פוטנציאל הפרויקט אל מול רמת הסיכון. בחינה ראשונית של היזם נעשית אל מול ועדת ההשקעות, ובה נבחנות יכולות הניהול והביצוע של היזם, כמו גם התאמת פעילותו למדיניות ההשקעות שלנו. במידה והועדה מאשרת את המשך בדיקת הפרויקטים שהיזם מציע, בחינת העסקה עוברת למחלקת האנליזה לשם ביצוע בדיקות נאותות מקיפות הן על היזם והן על הפרויקט. חלק בלתי נפרד מהבדיקה הוא ביקור פיזי בפרויקטים קודמים שבוצעו על ידי היזם, המספק הזדמנות לקבלת תמונה מקיפה על האתגרים וההצלחות שמציג היזם. אנו רואים ערך עליון ביחסי שותפות טובים עם היזמים עמם אנו עובדים. מתוך תפיסה זו, במסגרת בחינת התאמתו של היזם, נבקר במשרדיו לשם הכרות מעמיקה עם בעלי תפקידי המפתח וקבלת מידע אמין ומקיף על פועלו של היזם. במקביל לבדיקת הנאותות, אנו מתחילים לנהל מו"מ משפטי בליווי משרד עו"ד חיצוני. תהליך המו"מ מתבסס על עקרונות ההתקשרות שאושרו בועדת ההשקעות הראשונה. עם סיום הבדיקה המקיפה, אנו מבצעים השוואה בין הנתונים שנמסרו על ידי היזם לממצאי הבדיקה. טרם חתימת חוזה עם היזם, מוצגים עיקרי הממצאים בפני ועדת ההשקעות פעם נוספת. רק לאחר אישור סופי מועדת ההשקעות, ובהתאם לנקבע בה, נמשיך בניהול מו"מ משפטי, עד לחתימת ההסכם מול היזם. נצא לדרך עם פרויקט חדש רק לאחר שנהיה בטוחים שהוא עומד בכל אחד מהסטנדרטים וראוי להשקעה שלנו ושלכם.